Foreningens historie


- kort fortalt:

 

ITA er udsprunget af "Fredspædagogisk Værksted", der var et barn af ”Den Kolde Krig”. Den første arbejdsgruppe blev skabt i forbindelse med den blokuafhængige fredsbevægelse ”Nej til Atomvåbens” pædagogiske materialegruppe 1980. Denne gruppe skabte i 1986 "Værkstedet" som et alternativ til "Lærere for Fred".

Den svenske pædagog, Anatole Pikas foreslog os at aktivere fredsbegrebet ved at etablere Øst-Vest dialogmøder på græsrodsplan. Hans specielle ide var: ”gennem konstruktive, men modsætningsfyldte og kontroversielle diskussioner på "græsrodsniveau" at forsøge fælles tilnærmelser og gensidig forståelse for derved at påvirke samfundenes politiske beslutningstagere op gennem systemet”. Intet mindre!

Men vi gik med på ideen, og i 1988 afholdtes på Limfjordsøen Mors – helt verdenshistorisk - det første dialogmøde med "almindelige" lærere fra Øst- og Vesteuropa. Siden har vi hvert år etableret og deltaget i internationale årsmøder, udvekslinger af lærere og elever når det er muligt, besøgsrejser, konferencer mm. Her laver en lærer fra BRD og Polen kålsuppe 1988.

 

For at gennemføre arbejdet, er vi bl.a. blevet støttet af f.eks. "Demokratifonden", "Fredsfonden", "1. Maj Fonden", "Det danske Undervisningsministerium", "Hermod Lannungs Fond", "Dansk Udenrigspolitisk Institut" og "Græsrodsfonden" samt statens "Tidsskriftsfond" (IT-Post), Kulturministeriet og vort bogtrykkeri "DigiSource" i Viborg.

 

Vort internationale bindeled, kvartalsmagasinet ”INTERNATIONALTEACHER-Post” - der redigeres af en international redaktion og trykkes i Danmark - blev udviklet i 80erne og sendes nu til ca. 100 danske lærere og 250 kolleger i udlandet, - hovedsagelig landene i den tidligere Sovjetunion, Centralasien, men også Vesteuropa og USA. Bladet blev en af årsagerne til vort nuværende internationale pædagogiske netværks sammenhængskraft. (Forside fra nr. 2/2008-09))

Men forud var også gået 10 år, hvor "Demokratifonden" gjorde det muligt for os at invitere et par hundrede kolleger til Danmark fra bl.a. den tidligere Sovjetunions lande. Dette gav anledning til mange danske genvisitter! Og dannede grundlaget for vort internationale netværk.

Under statsminister, Anders Foghs regering har vi ikke forsømt at søge udenrigsministeren om støtte til vort fortsatte arbejde, - men uden held.

Hvert år afholdes nu et internationalt årsmøde. Første gang i St. Petersborg (billedet), Rusland (2002), Paide. Estland (2003) samt Nyiregyhaza, Ungarn (2004). Desuden Brest, Hviderusland (2005) samt Samara, Rusland.(2006) Lugansk og Antratsit samt Krim, Ukraine (2007). I 2008 skulle vi mødes i Georgien, - men krigen tvang os til at flytte mødet til Fjaltring i Danmark. De følgende år afholdes mødet i Azerbajdjan samt Kirgisistan.

Årsmødet omfatter altid en rekreativ del, som har omfattet et volgakrydstogt, ophold ved Krims badestrande, ophold i bjergene osv.

Selvom "Den kolde Krig” er afsluttet, har de nye konflikter samt "Krigen mod terror" verden over vist, at nutidens undervisere og elever/studerende aktivt må inddrage et globalt sigte i skolen for at fremme freden med naboen, den fremmede, religionerne og miljøet. Derfor har vi på det internationale møde i 2007 besluttet at arbejde imod nationalisme og anden fundamentalisme.

Viden om krigens og fredens væsen, konfliktløsning samt konfliktforebyggelse står derfor også i dag på den pædagogiske dagsorden!