INTERNATIONAL TEACHER

ASSOCIATION

 

- Et historisk rids i tekst og billeder.

 

 
1979 NEJ TIL ATOMVÅBEN

Moderen til  "ITA" ("INTERNATIONAL TEACHER ASSOCIATION") var den kolde krig, hvor selv det mindste spædbarn var gidsel i et atomart trussel-væddeløb mellem stormagterne. Ved at true mennesker i Moskva, København eller New York med atomvåben opstod dog en folkelig modreaktion, - bl.a. den blokuafhængige græsrodsbevægelse: "NEJ TIL ATOMVÅBEN"  (NTA) - ("NO TO NUCLEAR WEAPONS") - som i Danmark også omfattede en gruppe lærere og pædagoger i "NTAs undervisningsmaterialegruppe".

1982 Leningrad, USSR

samlede FREDSPÆDAGOGISK VÆRKSTED en busfuld lærere og kørte fra Jylland over Göteborg til Leningrad for at deltage i en konference om fredsundervisning.

 

1982 Leningrad, USSR

Der sker lidt af hvert i konferencesalen, - men kedeligt var det ikke.

 

1982 Leningrad, USSR

På turistsiden var der zarens vinterpalads, EREMITAGEN, hans sommerslot i PETERHOF og ikke mindst zarinaens slot som gav plads til undring over datidens rigdomme.

 

1982 Leningrad, USSR

Et formidabelt program med diskussioner og taler, besøg på skoler, teater, seværdigheder osv. Selv var vi vært for et FREMTIDSVÆRKSTED, som ingen havde set før, men gjorde stor lykke. Her danser søde russiske piger for os!

 

   
1986 FREDSPÆDAGOGISK VÆRKSTED oprettes 25. juli.

Til afløsning af NEJ TIL ATOMVÅBENS "undervisningsmaterialegruppe" stifter medlemmer af  ovennævnte gruppe, lærerne Geo Horn, Gandrup - Frank Krøyer, Skive og Søren Kappel Schmidt, Skive FREDSPÆDAGOGISK VÆRKSTED efter inspiration fra en gruppe i Kiel: "Friedenspädagogische Werkstat".

Et alternativ til "Lærere For Fred" ("Teachers for Peace"), som vi anså for at være "øst-afhængig".

 

"Fredspædagogisk Værksted " udgav forskellige "småskrifter". Inspireret af modtageren af Nobels Fredspris, Frederik Bajers (1911), der - trods sin baggrund som officer - stiftede "Dansk Fredsforening" og blev som folketingsmedlem en del af grundlage for de efterfølgende mange års neutralitet i udenrigspolitikken.
Frederik, der sammen med sin hustru Mathilde var med til at stifte "Dansk Kvindesamfund" blev foreningens store inspirator!
   
1987 "Fredsundervisning i vore nabolande"

Et af småskrifterne, "Fredsundervisning i vore nabolande" "indeholder spændende tanker fra Sverige, Norge, Vest Tyskland og DDR. Vi møder nogle engagerede mennesker, for hvem fredsarbejdet og ikke mindst fredspædagogikken er blevet en vigtig del af tilværelsen. Det er der kommet mange spændende og livsbekræftende tanker og handlinger ud af. Nogle af dem præsenteres i dette småskrift."

1987 FREDSPÆDAGOGISK VÆRKSTEDS første DIALOGMØDE afholdtes i Aarhus.

Deltagerne var kolleger fra Norge, Sverige, Vesttyskland og Danmark. Den svenske pædagog Anatole Pikas underviste os i sin teori om moderne konfliktløsning på græsrodsniveau, - en teori, som tog sin udgangspunkt i DIALOGEN mellem parterne.

 
1987 "Konfliktløsning - et værktøj i fredsopdragelsen"

- et andet småskrift - indeholder en oversættelse fra svensk af "En konfliktdefinition for konfliktløsning" forfattet af Anatol Pikas, docent ved det pædagogiske fakultet på Uppsala Universitet. Med udgangspunkt i sine erfaringer fra hen ved to årtiers forskning i konfliktløsningens teori giver Pikas et bud på hvordan konflikter kan defineres og hvordan man kan arbejde med konfliktløsning og dialog."

Anatole Pikas egen ide om konfliktløsning var, at "man er kommet til den indsigt, at konflikter kun kan løses og fred kun skabes i samarbejde med den anden side.. Indsigten forankres i erfaring. Fredens mennesker kan forlade sine fredssysler og gå over til fredsproduktion." Den DIALOG, som Anatole mener er forudsætningen for fred, forsøgte vi at tilgodese i de kommende år med nogle DIALOGMØDER mellem undervisere fra øst og vest.

I dag 2008) arbejder Anatole med mobning i skoler, og har udarbejdet et anti-mobnings program for skoler: "Gemensamt Bekymmer Metoden".

Se mere om den på http://www.pikas.se//GBm

1988 FRESPÆDAGOGISK VÆRKSTEDS andet DIALOGMØDE på Mors.

for lærere fra Øst og Vest blev arrangeret i 1988 på Mors i Bjergby. På dette møde var der mest lærere fra Skandinavien og Vesteuropa, - men sandelig også et par fra Østeuropa: Polen og Ungarn! Også vor "guru" Anatole Pikas deltog et par dage.

På billedet ses Anne Spilling Johansen, Norge; Vibeke Kolster, Tyskland; Geo Horn, Danmark; Ellen Krause, Tyskland og Szouzan Barabas, Ungarn.

1988 DIALOGMØDE 2 på Mors.

Her laver Polen og Vesttyskland kålsuppe ....

1989 FREDSPÆDAGOGISK VÆRKSTEDS tredje DIALOGMØDE på Mors.

I 1989 til DIALOGMØDE 2 kom der for første gang lærere fra USSR. Formanden måtte efteråret 1988 tage til St. Petersborg og lave de endelige aftaler. Skoleinspektør Nicolaj tog imod invitationen og mødte op med en gruppe unge lærere samt en politisk observatør, Vladimir. (Nicolaj, Frank Krøyer, Vladimir Alexeev, St. Petersborg og lidt af Magdi fra Ungarn)

1989 DIALOGMØDE 3 på Mors.

Vi besøgte blandt andet BJERGBY FRISKOLE, hvis pædagogik gav anledning til mange diskussioner.

   
1989 DIALOGMØDE 3 på Mors.

Budgettet for en snes mennesker var på 22.000 kr. i en uge, - så maden blev lavet i fællesskab. Preben Nørgaard sammen med en amerikaner og en nordmand.

1989 DIALOGMØDE 3 på Mors.

Vladimir Alexeev og Lubov fra Leningrad, USSR laver russisk borsch, - en dejlig suppe med rødbeder og sur fløde!

1989 DIALOGMØDE 3 på Mors.

Og så havde russerne vodka med! (Frank Krøyer og Preben Rasmussen)

1990 Lærere og skolefolk fra Skive besøger vore venner i Leningrad  
1991 Dubna, USSR

blev vi indbudt af LÆRERE FOR FRED i USSR til en konference om FREDSUNDERVISNING i Dubna i nærheden af Moskva. Byen havde tidligere været lukket for udlændinge, da den rummede et forskningscenter m.m. vedrørende atomvåben. Frank Krøyer nr. 2 fra venstre, formanden for LFF/USSR Gorbajchenko i gråt jakkesæt som nr. 4 og Vladimir, som besøgte os ved DIALOGMØDE 2 ses helt til højre.

 

1992 Ukraine

I foråret tog en større gruppe medlemmer til UKRAINE for at besøge den lokale afdeling af LÆRERE FOR FRED. Formanden, Julis Kipkov var en vært som kun en ukrainer kan være!

1992 Ukraine

Et festmåltid i en ombygget togvogn efter saunaen gør lykke!

1992 Ukraine

Og underholdning mangler heller ikke!

1992 Ukraine

Fra Kiev går turen videre med AEROFLOT. For mange et nyt flyselskab, - kan man nu være sikker på liv og helbred?

1992 Skive, Danmark

En kvindegruppe fra TERNOPIIL besøgte os. Formanden for DLF/Skive, Lene Palm orienterer.

 

 

1993 VFF Tübingen, Tyskland

"Verein für Friedenspädagogik" i universitetsbyen Tübingen, Tyskland indbød til fredskonference. Det var tydeligt at mærke, at Anden Verdenskrig havde efterladt stærke antimilitaristiske tendenser i vort naboland. Foreningen var således en aflægger af en kreds omkring universitetet.

   
1993 Kirgisistan

Men det var også AEROFLOT der bragte os til Kirgisistans hovedstad, Bishkek, Der blev ufrivilligt  tid til en dag i Moskva og et besøg på den røde plads. Vi nåede nemlig ikke det ordinære fly. Næste dags fly var fuld besat, - men ved et besøg på AEROFLOTS kontor fik vor guide besked på, at man så bare satte et større fly ind! Service! Men der var mødt mange frem i MANAS´ lufthavn i Bishkek for at tage imod os, - også de fik en skuffelse.

1994 Besøg fra "Teachers for Peace", Lugansk.  Ukraine

Skoleinspektør Niels Kristensen, Skive viste sammen med Frank Krøyer Skagen og Grenen frem for Julia Kipkov og Olga Gabrielyan

1994 International Ungdomshøjskole i Skive

Sammen med skolekræfter i Skive gennemførte vi en international ungdomshøjskole med emnet: DET GODE LIV. Skives skoledirektør Magne Uldall indleder og DEMOKRATIFONDEN betaler.

 

1994 Skive, Danmark

Det meste af lærergruppen bag den internationale ungdomshøjskole

1994 Skive/København

Under et par dages ophold i København fik gæsterne mulighed for at besøge FOLKETINGET.

1994 Pskov, Rusland

Sammen med kolleger fra Skive besøger vi Pskov i Rusland. Inger Olesen (i forgrunden)underviser her en engelsk-klasse.

1994 Pskov, Rusland.

Skolebesøg

1995 Usbekistan "Kunstnere for Fred"

Besøg hos KUNSTNERE FOR FRED i Samarkand, der afholdt en international udstilling. Fra Danmark deltog lærerne Aase Skriver og Lise Schrøder, Skive. Ved ankomsten til Tasjkent lufthavn havde de den dårlige oplevelse at blive tilbageholdt på et tvivlsomt grundlag, - men betalte efter natten var gået det forlangte beløb! De to herrer er professor Vladimir Ionesov samt museumsdirektør Anatole Ionesov, - brødre.

 

1996 2. besøg i Kirgisistan og Usbekistan

Afdelingschef i undervisningsministeriet, Emma Kazarinova - som havde besøgt Danmark - har gode muligheder for at lave et oplevelsesrigt program. Denne tur blev på næsten 7000 km i en gammel bus fra Bishkek nordpå til den store bjergsø Issu Kyhl - på størrelse med Jylland - hvorfra de badende kan se de snedækkede Tin Shan bjerge og andre kæmper hele horisonten rundt.

 

1996 2. besøg i Kirgisistan og Usbekistan

Efter at have kørt rundt om søen gik turen til Osh, hvor vi dog ikke traf troldmanden. Men oplevede så mange grænseovergange at vi opgav at tælle. Men Samarkand er altid en længere messe værd! Eller overværelsen af et dukketeater, der fortæller om ægteskabets fryd og genvordigheder.

1997 2. besøg af Ternopiil kvindegruppe. (Ukraine)

Vor gode venner, "Kvindegruppen for demokrati og fred", Ternopiil besøgte os igen i Skive. Skoledirektøren Magne Uldall fortæller om demokratisk kommunalpolitik.

1997 2. besøg af Ternopiil kvindegruppe (Ukraine)

Vore ukrainske kolleger kunne blandt andet fortælle om de sygdomme, som Ternobyl-katastrofen havde forårsaget blandt mennesker i deres by, der ikke ligger langt fra kernekraftsværket.

1997 "Den smukke Skole"/St. Petersborg.

Vi gæster konferencen "DEN SMUKKE SKOLE"  i St. Petersborg. Bag denne står de tyske friskoler, "Die Waldorfschulen" der ud fra deres Rudolf Steiner pædagogik forsøger at henlede opmærksomheden på et vigtigt emne. Over hundrede russiske skoler deltog i konkurencen.

1997 "Den smukke Skole/St. Petersborg/Universitetet

Samtidig var vi med til at fejre Zar Peter den Stores gamle universitet, der fyldte 200 år!

 

1998 3. besøg i Kirgisistan og

Et godt måltid, - men ofte uden stole! Det var hårdt.

 

1998 Kirgisistan
 
1998 Kirgisistan
 
2000 Estland

Besøg i Børnehave i Paide. Der var slet ingen pladsproblemer!

2000 Estland

Besøg hos kollegaer i et sommerhus udenfor Paide.