Generalforsamling og årsmøde

Referat af bestyrelsesmøder►►►
 

Generalforsamling 2019

Den 27. april 2019

Formandens beretning for året 2018

Læs her

Referat af generalforsamlingen

Læs her

 

 
 

Generalforsamling 2018

Den 10. marts 2018

Formandens beretning for året 2017

Læs her

Referat af generalforsamlingen

Læs her

 

 
 

Generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling den 25. marts 2017 på Helms Skole i Korsør.

Læs her

Formandens beretning for året 2016, aflagt den 25. marts 2017

Læs her

 

 
 

Referat af generalforsamling 5. marts 2016
Læs her

Formandens beretning 5. marts 2016. Læs her

 

 

Læs referat af
generalforsamlingen 2012

Læs også
formandens beretning 2011

Læs referat af
generalforsamlingen 2011

Læs også
formandens beretning 2008

 

Referat af generalforsamling 14. april 2015

Læs her

 

Referat af generalforsamling 8. marts 2014
i Korsør


af Jette Jørgensen
 

1. Valg af dirigent: Jette

2. Formandens beretning: (Jette)

Det har været et magert år for ITA. Årsmøde i DK var planlagt til 8.nov. med Jimmy som gæst. Han kom ikke, og mødet blev aflyst.  Der er blevet søgt fonde, men vi fik ingen penge, hverken fra Hermod Lannungs fond eller fra 1.maj-fonden. Jytte har søgt

Tidsskriftsfonden, men endnu ikke hørt derfra. Der er dog endnu penge til udgivelse af bladet, især fra kontingenter. Rockvoll-fonden er også søgt, og der skal søges hos Fredsfonden og Tuborgfonden til skolerne i Nepal.

Niels, Tenna, Nanna og tre andre har været volontører på skolerne i Nepal. Der har ikke været nogen af sted i efteråret eller foråret, melder er interesserede i øjeblikket ( til maj/juni).
Det blev diskuteret, hvordan projektet om at blive volontør i Nepal kan blive mere kendt

Af evt. Interesserede. Vi har desværre ikke penge til annoncering i større grad.

Vil det for pædagogikstuderende kunne gælde som praktik at være af sted?

Vi kan ikke selv tilbyde oplevelser i forbindelse med volontøropholdet, men henvise til andre, der ud byder i et andet regi end ITA.

Jytte tager til Moskva, inviteret af Raisa for at fortælle om sit og sin 7.klasses projekt om bæredygtighed. Man er interesseret i at høre om det interaktive i undervisningen.

Også på årsmødet i Yakutsk er bæredygtighed på dagsorden, forstået som ledelse i  undervisningen, som fremmer bæredygtighed.

3. Valg til repræsentanter til bestyrelsen:( Ester og Jette er på valg)
Ester blev genvalgt, og på ekstaordinært bestyrelsesmøde i forbindelse med generalforsamlingen blev det besluttet at konstituere bestyrelsen således, at Jette bliver næstformand og Jytte formand for foreningen.

4. Regnskab: ( se bilag)
Regnskabet er revideret af Ole Gade og Ellen Widding. Regnskabet blev godkendt.    Der er betalt kr. 4000 til bladet siden regnskabet, men der er ved at komme penge ind igen i form af kontingenter.

5. Eventuelt:
Sidste frist for tilmeldelse til Yakutsk et 15. april.

Stor tak til Jytte for et veltilrettelagt møde med særdeles fin forplejning.

Helle Steffen, sekretær

 

Formandens beretning 10. marts 2012
på Helms Skole i Korsør


Vi har i år haft to bestyrelsesmøder i København. den 24. maj og den 13. september.

På mødet den 13. september fik vi at vide, at den internationale bestyrelse har valgt en ny præsident. Det blev Marina Azarenkova fra St. Petersborg. Raisa Pochevalova blev vicepresident. Det blev også besluttet at næste årsmøde skal afholdes i Kazakhstan. På årsmødet i Kyrgyzstan deltog der 6 personer fra Danmark. Vi havde igen i år søgt Hermod Lannungs Fond og 1. maj fonden til støtte til de udenlandske deltagere. Vi fik 20.000 kr. bevilget.

Årsmødet i november:
Vi havde fornøjelse af at høre en beretning fra 4 unge volontører, der havde været i Nepal, hvor de opholdt sig på vore skoler for at give dem et pædagogisk løft. I påsken var der yderligere en gruppe på 4, der besøgte vore skoler, her i blandt Jytte og Elisabeth. I den forbindelse havde Jytte søgt Toosbuys Fond (Ecco Sko) om støtte til skolerne. Hun fik 16.000 kr. Dette beløb er sat ind på kontoen til lærerlønninger.
Vi havde inviteret Rita Tiisdal til at komme og fortælle om sit lange ophold i Nepal: En personlig rejse gennem undervisningskulturen i Nepal.

Strikketøjet:
Jytte og Ulla var på Skanderborgfestivalen medbringende vort strikketøj. De fik solgt for 12.000 kr. Jeg havde med til julemarked i Fjaltring. Her gik det knap så godt. Der blev solgt for 500 kr.
Vi har bedt Maja undersøge, hvad det koster at sende strikketøjet med skib i stedet for fly. Vi betaler 1500 kr. i transportudgifter. det er meget.

Vi har i år søgt tipsmidlerne om 105.000 kr. Vi har endnu ikke fået svar.

Jette Jørgensen, Fjaltring den 5. marts 2012
 

 
Af Simone Henriksen
og Jytte Svendsen

Referat af generalforsamling 10. marts 2012

Planlagt dagsorden:
- valg af dirigent
- formandens beretning
- regnskab
- valg af rep. til bestyrelsen (Jette og Eva er på valg)
- eventuelt

Dirigent: Jette

Formandens beretning:
Å
rsmøde i nov. - Nepal-beretning og besøg af Rita Tisdal (beretning om Nepal og skolesystemet)
Simone og Mathilde
berettede om deres Nepaltur 
Hanne og Bent berettede om turen til Kazakhstan

Jytte har fået 16.000 til dækning  lærerlønnen fra Ecco-fonden.

Strikketøjet:
12.000 kr. Solgt på Skanderborg Festival

- Simone og co. shoppede tørklæder etc. i Kathmandu i forbindelse med deres ophold som volontører i april/maj 2011

Denne gang er Anna og Anne-Sophie sat på projektet og tager bestillingsseddel med til Nepal og shopper med Maya Lama (søster til vores ITA kontakt Jimmy Lama)

Nogen skal hjælpe på Skanderborg Festival med salg af strik etc.
Jette, Ester, Ellen, Hanne og Simone meldte sig. Ulla og Jytte koordinerer

Nepaleserne er klar til at strikke. Hvad kan gøres for bedre salg? Hvordan kan vi udnytte denne ressource bedre.
Inger har arbejdet med gode modeller.

Forsendelse af strikvarer og øvrige salgsvarer med skib er ikke en mulighed. Vi skal i givet fald op i meget større mængder.

Er det muligt at lave en slagsside på hjemmesiden, hvor igennem vi sælger Nepalvarer.
Jytte tager action
 

Tipsmidlerne, søgt om 105.000 kr. (bruges til ITA post, 20, strikkeprojekt, 15, musiklærer, 15, bibliotek på skolerne, 15, undervisningsmateriale, 20, musikinstrumenter, 15 , opbygning af ny skole (genoprettelse af Karjung skole), rest)

-Anna Kuur har skrevet til forlaget Alinea og fået en masse bøger og undervisningsmateriale (volentører medbragte, og Annas forældre donerede 20 kg pakke sendt til Nepal)

Regnskab
Formuen er faldet med 10.000 kr.
2010 - overskud på 10.000 kr. er betalt tilbage i år

Antallet af medlemskaber er konstant på ca 80 danske medlemmer
Der skal arbejdes mere med PR via hjemmeside, ITA Post, uddeling af pjecer, oplysning på Slagelse Gymnasium og på anden måde.

Strikketøjet har sin egen konto hos Jytte
I dette regnskab indgår også regnskab for udsendelse af volontører til Nepal

Indbetaling til nepalesiske lærere foregår til en konto, som Niels Christensen, Skive har ansvar for. Denne konto ønsker generalforsamlingen også at få fremlagt regnskab for fremover.

Generalforsamlingen beder også om at alle indtægter og udgifter fremgår af regnskabet.

Alle fonde og bidrag skal indføres, så man kan følge med i regnskabet.
Alle regnskab (både strikkeprojekt og lærerlønninger og etc.) skulle forefindes på generalforsamling.

- regnskabet holdt fra hinanden, pga. evt. jalousi mellem lande.

- løsning? man kunne lave en underordning, eller flere, for at følge med.

- mulighed for frivillige at donere til en bestemt skole eller en bestemt sag. Men det skal stadig indføres i samlet regnskab.

- man skal kunne se, hvad ITA er for en forening ud fra regnskabet - alle de grene, vi har ude osv.

.. Fremover skal der uddybes fondsregnskabet og sammenfatter alle regnskaber, så det er muligt for alle på generalforsamlingen at have et indblik i, hvordan økonomien ser ud. 

Takkebrev sendes ud til fonde og frivillige, opsummering, hvad er mine penge gået til.. - gør at de fortsat vil støtte og kan engagere sig.

Hvem vil gør dette arbejde?
Jytte følger op på ideen om takkebreve.

Brev fra Jimmy (læsepause) Læs brevet her

 Mere i løn til ITA-sponsorerede lærere?
Lærerlønningerne er en underafdeling af ITA.
Men skoleprojektet finansieres af frivillige bidrag. Ikke via. ITA?
Shiva- sciencelærer, som får 6500 rs. af ITA og 6500 rs. fra regeringen.
Pemba får meget mindre i løn end de andre. Problem?
Har vi lyst til at donere disse penge, skal vi tage fra andre ting eller skal de have den sum penge, som der er til rådighed?
Skal vi ind og rode ved deres kultur og deres måde med lønninger etc, eller lade være?¨Hvis overskud, hvad så?
Løsning: søge fonde, erhverve nye medlemmer, frivillig donation etc.
Beslutning: lærerne skal IKKE have mere i løn - Pemba skal have en lønforhøjelse, fordi han virker som den udsatte og med stærkest behov,
Årsag: finanserne er ikke til at give alle lærere højere lønninger, men kun Pemba. Vi vil ikke give Jimmy den opfattelse, at vi kan give alt, hvad han søger om.

Studerende fra Nepal i DK
Udveksling og samarbejde.
Hvem skal betale for transport, kost og logi?
Hvad får eleverne og lærere ud af det? Hvad får de med hjem? Er det det værd?
- god idé med udveksling, men finanserne er ikke til det lige nu i en lille organisation.  - dårlig idé. De får kun et ringere syn på deres eget samfund og et sindssygt kulturchok.
Beslutning: ikke en god ide lige nu.

Å
rsag: finanserne til transport og ikke så klar motivation.

Teachers training
Ellen vil forsøge at få kontakt mellem Århus Seminarium og Nepal. (Ellen opfordrer Jimmy til kontakt)
Dvs. Ikke gennem ITA.

 Reklame og markedsføring
Simone vil lave en folder om Teach og Trek
- lægge den ud på cafeer, gymnasier og andre relevante steder.
Fokus: opnå nye medlemmer og flere frivillige arbejdere til støtte af Nepal-projektet.

 Valg af repræsentant til bestyrelse
Eva og Jette er på valg.
Eva ønsker IKKE genvalg.
Jette ønsker genvalg og fortsætter som formand, så længe at præmisserne ligger, som de allerede gør (samarbejde etc.)
Esther er første suppleant -> siger Ok til at træde ind i bestyrelsen.
Troels som første suppleant.
Anden suppleant: Simone Henriksen

Hvordan er kompetenceforholdet mellem den danske forening International Teacher og det internationale International ITA-Executive Committee.
Vedtægterne siger at den danske generalforsamling er foreningens øverste myndighed.
Den internationale del er foreløbig underlagt den danske bestyrelse og den danske generalforsamling.
I stedet for at medlemmer i andre lande indbetaler kontingent til den danske del af ITA, skal de udnævne en landekoordinator, som danner en lokalforening men opkrævning af kontingent samt vedtægter, af hvilke det fremgår, hvordan det opkrævede kontingent skal bruges. (afholdelse af lokale møder, donationer til gode undervisningsprojekter etc.)

I forbindelse med deltagelse i internationale årsmøder indbetaler vi deltagergebyr. Arrangørerne skal fremlægge regnskab over forbruget af pengene. Deltagergebyret skal ikke indeholde donationer til arrangørerne.
Vi kan gøre arrangørerne opmærksom på at vi ikke behøver overdådige middage og luksuriøse hotelophold. 
Vi beder arrangørerne om at udarbejde et budget og regnskab.
Demokratifonden betalte oprindelig for at folk kan komme til Danmark. På grund af Demokratifondens nedlæggelse er vi begyndt at rejse ud og afholde de internationale årsmøder hos lokalafdelinger af ITA.
Vi bliver nødt til at lave et udvalgsarbejde, der beslutter hvordan rammerne skal være omkring den danske forening i forhold til den internationale.
Revidering af vedtægter:
Ellen, Jette og Svend Jørgen laver udvalgsarbejde, som fremlægges ved det danske årsmøde til efteråret.    

Side to i ITA Post revideres . Man skal betale kontingent til den lokale landeforening.

 

 

Formandens beretning 5. februar 2011
på Helms Skole i Korsør


af Jette Jørgensen
 

Læs referat af
generalforsamlingen
2011

Læs også
formandens beretning 2008

 

1.  Bestyrelsen har været samlet til et møde + nogle telefonmøder

2.  Som alle ved blev der ikke noget ITA internationalt årsmøde i 2010. Det bliver der rådet bod på i år. Her bliver mødet afholdt i Kirgistan. Der synes at være tilstrækkelig interesse for at deltage. Det vil sige ca. 6 -8 personer. Jytte og jeg har inviteret Raisa fra Rusland og Galina Georgien. Vi håber igen i år at få midler fra de to fonde, som vi plejer at henvende os til. Hermund Lanungs Fond 10000 kr og 4. majfonden 4000 kr. Vi vil med disse penge afholde de fleste af vore gæsters udgifter. Slår pengene ikke til må foreningen træde til.

3.  Årsmødet blev igen i år afholdt på Brenderup Højskole. Her var vi en pæn lille forsamling. Vi hørte vore to nye medlemmer berette om deres ophold på vore to skoler i Nepal. Jeg fortalte om afrikansk skolesystem, som vi oplevede det i Tanzania.

Snakken kom også til at dreje sig om, hvad de 12000 kr. som kom ind i forbindelse med Franks begravelse skulle bruges til. Stine og Elisabeth mente pengene ville gavne til maling, kort, opslagstavler og nye undervisningsmaterialer.

Vort internationale blad ITA Post og strikketøj
Vi har igen i år fået penge fra tidsskriftfonden 15000 kr. Vi har udgivet 3 blade a 4000 kr. Derfor skal der 3000 kr. retur. Pt. sendes 30 stk. til verden 41 til Europa og 63 til DK. Tak til Jytte, som har overtaget redigeringen og har lavet et nyt fint layout.

I 2010 har vi ikke modtaget penge til vort strikkeprojekt idet regeringen trak deres bevillinger helt hen til dec. Vi har endelig i januar fået 45oo ud af de 25000 kr, som vi havde søgt om til forskellige projekter i Nepal. I år har vi søgt om penge til undervisningsmaterialer. Vi håber, at få solgt strikketøjet, så vi kan sende pengene til efteråret. Vi ser frem til at næste sending udltøj vil være lidt mere salgbare.

Jeg vil bede Inger kontakte Maja igen. Måske skal det være de store sweatere igen, da de solgte godt sidste år.

Vi skal nu diskutere:
Ansøgning Fra Jimmy Lama
Strikketøjsprojektet
Tovholder til Kirgistan

Formand Jette Jørgensen

 

 
af Helle Steffen

Referat af generalforsamling 2011

1.     Valg af dirigent: Ole

2.     Beretning (Jette): Årsmødet 2010 i Kirgisistan blev aflyst pga. uroligheder i landet, men et nyt afholdes i år i slutningen af juli og begyndelsen af august.

     Vi regner med deltagelse af 6-8 personer herfra. Foreningen har inviteret Raisa samt Galina fra Georgien, idet vi muligvis vil afholde årsmødet i Georgien i 2012.   

     Vi håber at få midler fra Hermod Lanungs fond (10.000 kr.) samt fra 4.maj-Fonden (4000 kr.) til Raisa og Galina. Slår pengene ikke til, vil foreningen betale resten.

Ester sørger for en annonce i ”Folkeskolen” (Bazar) om Kirgisistan.

På vores eget årsmøde på Brenderup Højskole berettede foreningens nye medlemmer om deres ophold på vore to skoler i Nepal. Jette fortalte om afrikansk skolesystem, som oplevet på rejse i Tanzania. På mødet blev det også diskuteret, hvad de 12.000 kr., som kom ind i forbindelse med Franks begravelse, skulle anvendes til. Pengene vil gøre god gavn til undervisningsmaterialer og andet på skolerne i Nepal.

Fra tidsskriftfonden fik vi 15.000kr. og har udsendt fire blade a 3000 kr. Det resterende beløb tilbagesendes. Vi sender 30 ITA-post til ”verden”, 41 til Europa og 63 til Danmark. Tak til Jytte for redigering og nyt godt lay-out.

Vi søgte 25.000 kr. til strikkeprojektet i år, men fik kun 4.500 kr.

Det forrige er endnu ikke solgt, vi håber på lidt mere salgbare modeller næste gang. Jette vil bede Inger kontakte Maja desangående.

Jette vil kontakte Hanne og Bent for at bede dem om at være tovholdere til Kirgisistan-projektet.

3.     Regnskab. (Svend Jørgen) Se bilag. Vi håber at få bladstøtte også til næste år.

4.     Valg af repræsentanter til bestyrelsen: Ester (suppleant) og Helle (referent) blev genvalgt.

5.     Valg af revisor: Ole og Ellen W blev genvalgt. Sonja er revisorsuppleant.

6.     Eventuelt: a) Jimmys brev – ønske om støtte til ny lærer i Nakote. Vi vil gerne støtte med hjælp fra 3-4 nye indskydere. Foreløbig i to år, derefter evaluering.

     b) strikketøjet: Vi har nok et potentiale her, som kan udnyttes bedre. Der var forskellige forslag, fx ”Den blå avis” på nettet. Det, der har vist sig at sælge bedst er trøjer og veste i kabelstrik, snoede strømper uden hæl samt lyse huer med snoninger. Det tøj, vi har til overs bliver foreløbig på Helms Skole i Korsør.

Til slut tak til Jytte og Elisabeth for logi og god mad på Helms Skole.

Referent: Helle

 

 

Formandens beretning for
arbejdsåret 2008-09

under generalforsamlingen den 21. marts i Broby på Fyn.

 

Bestyrelsen har været samlet 3 gange og har arbejdet godt sammen for at løse opgaverne og opnå et godt resultat for foreningen og medlemmerne.

Også vor kasserer – valgt udenfor bestyrelsen – er en god samarbejdspartner, - der i år regnskabsmæssigt har fået rettet skuden op og opnået et udmærket resultat for os alle.

Hovedopgaverne for bestyrelsen har i år været som følger


Det internationale årsmøde i Fjaltring.

Som alle ved måtte vi flytte årsmødet fra Georgien til Fjaltring grundet krigstilstanden. Der blev ikke givet os megen tid. Jeg tror at vi i februar havde den afgørende samtale med Galina, - men hu havde allerede på forhånd tilkendegivet, at situationen kunne blive alvorlig.

Det viste sig så, at der i og omkring Fjaltring/Lemvig var basis for at afholde mødet dér. Og det viste sig at være et godt valg. Der blev dannet en lokal arbejdsgruppe bestående af formanden og næstformanden (Jette) samt kassereren (Svend Jørgen) samt et lokalt medlem, godt kendt i og med Lemvig, Per Gundersen.

I løbet af et par møder var såvel rammer som indhold samt økonomi bragt på plads. Et par sommerhuse blev fundet der sammen med den gamle lærerbolig ved skolen kunne danne rammen om overnatning og ophold med køkkenfaciliteter. Indholdet fik arbejdsgruppen også på plads, da dets lokale netværk viste sig stort og hjælpsomt. Økonomiens grundsten var 10.000 kr. fra ”Hermod Lannungs fond” samt 4.000 kr. fra ”1. maj fonden”. Dertil kom lokale tilskud på 7.000 kr. samt flere håndsrækninger som gratis brød, billige fisk og kartofler og invitation til gratis måltider, gratis entrebilletter mm. Oveni kom et ophold som gæster i medlemsfamilier.

Det har da også vist sig, at deltagerne var tilfreds med programmet. Men vi havde nok ikke givet plads nok til en diskussion af de fælles spørgsmål, som programmet i øvrigt lagde op til.

Fra hele foreningen skal der derfor lyde en tak til alle i omkring Fjaltring/Lemvig, som har gjort det muligt for os at løse opgaven på bedste måde.

 

Vort internationale månedsmagasin –” IT-posten”.

Vi har i år igen fået 16.000 kr. fra Undervisningsministeriets tidsskriftsfond, således vi er i stand til at trykke bladet på normal vis. Igennem en årrække har ”man” accepteret, at mit lay-out-arbejde kunne konverteres til porto, - men det går ikke længere. Så kun ved en hjælpsom sponsor, kan vi få råd til at sende bladene, - dog i lidt begrænset omfang.

Arbejdsgangen har været, at vort korps af internationale redaktører har fremsendt mig deres bidrag, som så er blevet omformet til artikler med billeder osv. Det har været et lidt ensomt og krævende arbejde, - så da Troels Toftkær sidste år accepterede at være behjælpelig med redaktionen, har dette selvfølgelig været en aflastning og en stor hjælp til bedømmelse af artiklerne. Måske skulle der flyttes yderligere ansvar ud til nogle af de aktive internationale redaktører?

Nepal-projektet med dets skoledel og strikkedel.

Efter mere end et års forsøg på at PROJEKTRÅDGIVNINGEN gjort interesseret i vort skoleprojekt måtte Niels Kristen og jeg indse, at det nok blev for svært. Vi blev anbefalet at søge Kulturministeriet om deres støtte til almennyttige konkrete formål (Tips- og Lottomidlerne). Det gjorde vi og blev bevilget 5.000 kr. til undervisningsmaterialer til de 2 skoler. Desuden 8.000 kr. til strikkekvinderne i ”Hands of Yolmo Women Industri”. Vi har nu fået anden levering af strikketøj baseret på en vurdering og ønsker efter den første levering. Kvaliteten er blevet langt bedre, - men skal formentlig også omfatte bomuld og tyndere garn. Indtil nu har vi omsat for 2.000 kr. strikvarer og generalforsamlingen skal tage stilling til, om projektet skal fortsættes og i hvilken form. Vi har ansøgt om samme beløb til uddeling i maj måned dette år.

En gruppe medlemmer har hidtil doneret faste beløb til skoleprojektet, som har ansat 1 ekstra lærer ved de to landsbyskoler i henholdsvis Narkote og Tartong. Vi skal også diskutere vor fremtidige støtte og dens form. Gerne skulle salget af strikvarerne gradvist kunne overtage helt eller delvist det nødvendige beløb.

Det vil jo også blive mulighed for at sætte sig in i de tre projekter, når i i oktober besøger Nepal og besøger de to skoler samt ”strikkeklubben”.

Forberedelse til årsmødet i Azerbajdjan (Ca. 28/6 – 11/7 2009)

Der synes at være interesse nok for at tage del i mødet i Baku og Kaukasus´ bjerge. Aeroflot kan bringe os til Baku og tilbage via Moskva for ca. 3.500 kr. Fatma tilskrevet os følgende om program og priser: 27/6 (lørdag) – 3/7 (fredag) + 10/7og 11/7 tilbringes i Baku for 60 Euro pr dag. Altså 9 dage a`60 euro = 540 Euro. 4/7 (lørdag) – 9/7 (torsdag) er vi i bjergene (Ismayili), dvs. 6 dage a` 60 Euro = 360 Euro. I alt 900 Euro = 6.750 kr. Med transport: 6.750 kr. + 3.500 kr. = 10.250 kr. Dertil skal vel lægges lidt til foreningen? Men vi kan vel ikke vedblive at have 10.000 kr. som øverste grænse for 14 dage?

Et spørgsmål er det, om andre end vesteuropæere kan få råd til at deltage!

 

Forberedelse af rejsen til Nepal og projektbesøget. (Ca. 11/10 – 24/10 2009)

”Østjysk Rejsebureau” i Århus meddeler, at de har en pris på 6.700 kr. retur til Kathmandu. Jimmy regner med at skulle have mellem 550 og 600 US-dollar for de 14 dages ophold med transport og mad. 600 Dollars svarer i dag til omkring 3.400 kr. I alt vil turen koste 10.100 kr. – og så skal ITA vel tjene en smule.

Jimmy har ligeledes lavet en plan over besøget. Men Niels og jeg finder at programmet koncentreres om besøg til de 2 skoler og ellers ”turisme”, således at der dannes 2 hold: et for dem der vil gå turen op til landsbyen og et hold, der forbliver på det mere jævne. Dette har Jimmy erklæret sig indforstået med. Men selvfølgelig skal generalforsamlingen drøfte Jimmys udspil.


Årsmødet i efteråret

Blev holdt hos Helle og Jørgen i Dragør. Og det var en pæn lille forsamling, der diskuterede vort arbejde og lagde planer for fremtiden. Det forekommer mig, at disse efterårsmøder af ret så forskellig art igennem årene har været vigtige for at lære hinanden at kende, lære af vor fælles erfaring samt skabe en vis kontinuitet i arbejdet. Tak til Helle og Jørgen for det gode forarbejde!


Vor generalforsamling her i marts 2009

Vi har valgt at henlægge dette års generalforsamling til et sted midt i Danmark, - og er derfor glad for, at Ole og Inger vil påtage sig det besvær, det er at forberede dette møde og endog skaffe mad og overnatning. Tak til jer begge!

Jeg foreslår at generalforsamlingen foruden det vedtægtsmæssige skal diskutere og tage stilling til følgende emner:

  •     Det internationale årsmøde i Azerbajdjan

  •     Selve rejsen til Nepal i efterårsferien + 1 uger

  •     Skoleprojektet og dets finansiering

  •     Strikkeprojektet og dets finansiering samt markedsførelse af strikvarerne mm.

  •     IT-Posten og dens indhold mm.

  •     Den internationale bestyrelse og dens virksomhed, - eller mangel på samme.

  •     Hjemmesiden, - indhold og udseende.

Slutteligt er det glædeligt at observere, at vort arbejde har vist sig interessant for nye medlemmer!

 

Frank Krøyer

Formand