PERSONLIGT MEDLEMSKAB koster 200 kr. årligt, - institutioner 250 kr. - studerende 50 kr.

        Abonnement på IT-posten koster årligt 200 kr.

Ring til formanden Jette Jørgensen 6596 7822 eller mail til Jytte.Svendsen1@skolekom.dk
for yderligere information eller medlemskab:

Medlemskab/Information