Home > Index > Dansk index    

JA - HVEM ER VI?

   

Vi er en del af det internationale pædagogiske netværk “INTERNATIONAL TEACHER ASSOCIATION”,

som blev grundlagt af Frank Krøyer fra Skive i 1982.

 

 
Foreningens formål er at udvikle et internationalt pædagogisk netværk og dermed bygge broer over grænser og kulturer for derved at fremme fred, menneskerettigheder og demokrati samt udvikle moderne undervisnings-metoder med baggrund i vort formål.


Vi udgiver “INTERNATIONAL TEACHER-Post”,

 der redigeres af en international pædagogisk redaktion. Bladet trykkes og finansieres i Danmark af medlemmer og statens "Tidsskriftsfond". Det sendes til alle medlemmer af "ITA" i mange lande. Kolleger og interesserede i Østeuropa, Centralasien samt udviklingslandene modtager bladet gratis.

 

   

 

ITA er medlem af

 

"Det internationale Fredsbureau” i  Bern (IPB),

 

“FN-Forbundet” i Danmark samt

 

 “Projektrådgivningen” (DANIDA)

 

 

 

 

Vort eget internationale støtteprojekt

gør det for tiden muligt, at to landsbyskoler i Helambudistriktet kan ansætte ekstra lærere. I Tartong betaler vi løn til en ekstra lærer (engelsk) og i Nakote betaler vi løn til 1½ lærer (engelsk og science) for at forbedre undervisningsmulighederne - ikke mindst overfor pigerne.

 

 

Desuden sælger vi - som et ekstra støtteprojekt - strikvarer lavet af lokale landsbykvinder.

Du kan møde os på Fjaltring julemarked og Skanderborgfestivalen.