Home > Index > Danish index >ITA Danmark bestyrelse og ITA executive committy

International Teacher Association
Den danske bestyrelse 2012

 

 
Formand
Jytte Svendsen
Teglgården 8
4220 Korsør
Tlf:58 37 78 91
Jytte.Svendsen1@skolekom.dk
Tilknyttet medlem
Lisbeth Djurhuus
Ærøvej 20 b
8600 Silkeborg
Mobil: 22 93 91 23
Tlf: 86 80 11 46
lisbeth_dj@hotmail.com
Næstformand
Jette Jørgensen
Bakkevej 31
7620 Lemvig
Tlf: 65 96 78 22
65967822@dlgmail.dk
1. suppleant
Troels Toftkær
Kildevældsgade 25
2100 København K
Tlf: 39 29 37 46
troelstoftkaer@live.dk
Sekretær
Helle Steffen
Toldergade 4
2791 Dragør
Tlf: 32 53 34 77
h.steffen@mail.dk
2. suppleant
Simone Henriksen
4220 Korsør
Tlf: 28 68 15 57
Simone243@hotmail.dk
Medlem
Ester Winther
Sneslev Sognevej 16
4100 Ringsted
Tlf:57 60 38 40
Ester.Winter@skolekom.dk
 
Kasserer
Lissie Overgaard
Villemoesparken 22
7620 Lemvig
Mobil: 20 11 95 76
Tlf: 97 81 08 85
Ico@mail.dk